poliamid

Poliamid PA6 czerwiec 2021 ceny i sprzedaż

Poliamid PA6 jest jednym z podstawowych tworzyw konstrukcyjnych dostępnych na światowym rynku. Popularność poliamidu wynika z jego uniwersalnych właściwości, które predysponują półfabrykaty z poliamidu jako   →

PA 6 Durethan tworzywa dla zbiorników paliwa do motocykli

Materiały do motocykli muszą spełniać surowe wymagania. Materiały muszą wykazywać wysoki poziom wytrzymałości na rozciąganie i ciągliwości, szczególnie w przypadku zderzenia, oferować wysoką elastyczność projektową   →

Poliamid tworzywo do obróbki CNC

Poliamid PA6 jest jednym z najpopularniejszych tworzyw sztucznych konstrukcyjnych. Zainteresowanie tym konkretnym materiałem od wielu lat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Trudno się dziwić   →