walki poliamidowe

Wałki poliamidowe luty 2022

Spadek podaży na wielu rynkach gospodarki spowodował znaczne wzrosty cen surowców strategicznych. Efektem ubocznym wysokiej aktywności przemysłowej jest presja kosztowa. Duzi producenci tworzyw sygnalizują,   →