Poliamid PA 66 z recyklingu poduszek powietrznych

Firma Toray Industries opracowała przetworzony poliamid (PA) 66 z odzyskanego materiału poduszek powietrznych pokrytych silikonem, który osiąga płynność i właściwości mechaniczne pierwotnego PA 66.

Z informacji od Toray wynika, że poliamid (PA) 66 odzyskany ze ścinków tkanin poduszek powietrznych pokrytych silikonem osiąga taką samą płynność i właściwości mechaniczne jak oryginalne gatunki PA 66 przeznaczone do formowania wtryskowego.

poliamid pa 66 z recyklingu

Tkanina PA 66 i jej zastosowanie

Tkanina PA 66 stosowana w poduszkach powietrznych może być powlekana silikonem lub niepowlekana. Producenci zwykle poddają recyklingowi ścinki tkanin niepowlekanych. Recykling ścinków powlekanych tkanin poduszek powietrznych wymaga usunięcia silikonu. Firma Refinverse była pierwszą w Japonii, która stworzyła recykling tkanin powlekanych silikonem na skalę komercyjną.

Refinverse Group usuwa silikon ze ścinków tkanin poduszek powietrznych i oczyszcza odzyskane tworzywo sztuczne, które następnie Toray wykorzystuje do stworzenia gatunku PA 66 poprzez połączenie żywicy z określonymi dodatkami. Toray wprowadzi nową ofertę pod marką Ecouse (wymawianą jako Eco-Use) Amilan. Toray ustanowił markę Ecouse w 2015 roku dla przyjaznych środowisku materiałów i produktów z recyklingu.

Na czym polega recykling tkanin powlekanych silikonem ?

Recykling poprzez usuwanie i pranie zwykle pozostawia ślady silikonu, który degraduje żywicę i zanieczyszcza formy podczas formowania wtryskowego. Innym problemem jest wysoka lepkość przędzy z poduszek powietrznych ograniczająca zastosowania o dużym przepływie w procesach formowania wtryskowego o cienkich ściankach i innych.

Firma Toray połączyła specyficzne dodatki, aby zapobiec migracji resztek silikonu na powierzchnię formowanych produktów. Znacznie zmniejszyło to również przyleganie formy. Płynność i właściwości mechaniczne przetworzonego PA 66 przy użyciu technologii Toray są podobno na równi z pierwotnym PA 66.

Firma Toray opracowała produkty z tworzyw sztucznych pochodzące głównie z odpadów poprzemysłowych z własnych procesów produkcyjnych, podejmując takie działania, jak recykling zużytych części klimatyzatorów na nowe. Celem firmy jest rozszerzenie recyklingu na zużyte części samochodowe i urządzenia przemysłowe.