Eastman i nowy Tritan Renew

Eastman ogłosił wprowadzenie zrównoważonego kopoliestru Tritan Renew. Jednocześnie podkreślił, że materiał ten jest równie trwały, wydajny i bezpieczny jak oryginalny Tritan, jednak w 50% wykonany z odpadów plastikowych pochodzących z recyklingu. Produkcja Tritan Renew ma się odbywać dzięki innowacyjnym technologiom zaawansowanego recyklingu cyrkulacyjnego, które wykorzystują tworzywa sztuczne z recyklingu jako surowiec, zmniejszając przy tym zużycie paliw kopalnych oraz emisję gazów cieplarnianych.

„Tritan Renew to znaczący krok naprzód dla Eastmana, jako pierwszego produktu na rynku wykorzystującego recykling molekularny, który jest możliwy dzięki zaawansowanym technologiom Eastman Circular Recycling”, powiedział Mark Costa, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Eastmana. „W ciągu ostatniego roku poczyniliśmy znaczne postępy w tworzeniu zrównoważonych rozwiązań, które przekształcają miliony funtów odpadów w nowe materiały”.

Eastman korzystając z zaawansowanych technologii recyklingu, tj. technologii odnowy węglowej (CRT) oraz technologii odnowy poliestru (PRT), pozostawia znacznie mniejszy ślad węglowy niż procesy produkcyjne produktów wytwarzanych z surowców opartych na paliwach kopalnych.

Jak zapowiada firma Eastman, innowacje wprowadzane w zakresie recyklingu mogą zwrócić odpady z tworzyw sztucznych do ich molekularnej formy nieskończoną ilość razy, stwarzając możliwość gospodarki o zamkniętym obwodzie w przyszłości, powiedziała firma.

Scott Ballard, Wiceprezes i Dyrektor Generalny Eastman Specialty Plastics, powiedział: „Dzięki szybkiej innowacji technologii odnawiania poliestrów, Tritan Renew dodaje certyfikowaną zawartość pochodzącą z recyklingu do swojej wyjątkowej wydajności i dostarcza jedno z najbardziej ekscytujących dostępnych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wytrzymałość Tritan Renew od momentu wprowadzenia na rynek w 2008 r. pozwala na zmniejszenie ilości odpadów pochodzących z materiałów jednorazowego użytku”.
Firma Eastman produkuje Tritan Renew w postaci produktów takich jak butelki sportowe wielokrotnego użytku, pojemniki do przechowania żywności, okularów, tekstyliów czy opakowania kosmetyczne. Wszystkie te produkty posiadają certyfikowaną zawartość pochodzącą z recyklingu. Zawartość z recyklingu w tych produktach jest osiągana w procesie alokacji bilansu masowego zgodnie z Międzynarodowym Certyfikatem Zrównoważonego Rozwoju i Kartonu.

*logo producenta